Κατάγομαι από την Ρουμανία.
Είμαι 27 χρονών
και έχω μαύρα μαλλιά.
Τώρα είναι στο χέρι σου …